V prípade zakúpenia doplnkovej služby hodiniek u ktorých je táto skutočnosť uvedená, získavate predĺženie záruky o 12 mesiacov nad rámec zákonnej záruky 24 mesiacov.

1. Predĺžená záruka:

 • 1.1. Predĺžená záruka je služba, ktorá je poskytovaná na zakúpené hodinky, u ktorých je táto skutočnosť uvedená na príslušnej stránke na webovom rozhraní (spravidla ide o hodinky v hodnote nad 98,00 €), ktorá trvá po dobu 12 mesiacov po uplynutí zákonnej 24-mesačnej záručnej lehoty.
 • 1.2. Predĺžená záruka sa vzťahuje na bezplatnú opravu hodiniek, ktoré výrobnou chybou alebo chybou materiálu prestali fungovať.
 • 1.3. Predĺžená záruka nad rámec zákonnej záručnej doby je poskytovaná výlučne spoločnosťou Get Anchored s. r. o. a nie je poskytovaná výrobcom.

2. Podmienky uplatnenia:

 • 2.1. Predĺženú záruku je možné uplatniť iba v prípade, že hodinky boli používané v zhode s návodom na použitie a spôsobom, ktorý zodpovedá bežnému používaniu hodiniek
 • 2.2. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na opotrebenie hodiniek spôsobené bežným používaním, a to najmä na: opotrebenie skla, puzdra, náramku alebo remienka. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na spotrebovanie batérie, pokiaľ je v hodinkách použitá.
 • 2.3. Službu Predĺžená záruka nie je možné použiť v prípade, že hodinky boli opravované alebo upravované inou než autorizovanou opravovňou alebo pri inom neodbornom zásahu do nich.
 • 2.4. Predĺženú záruku nemožno uplatniť v prípade vád vzniknutých pri požiaroch a prírodných katastrofách.
 • 2.5. Predĺžená záruka sa vzťahuje iba na hodinky:
  • - u ktorých bola služba prikúpená
  • - ktoré boli zakúpené v internetovom obchode www.marinero.sk.
  • - ktoré kupujúci doručil na adresu Get Anchored s. r. o., Trieda 1. mája 2316/6, 05205 Spišská Nová Ves, spolu so záručným listom a reklamačným formulárom, ktorý dostal emailom po odoslaní online reklamačného formulára
 • 2.6. Náklady spojené s doručením hodiniek na našu adresu hradí kupujúci. Náklady spojené s doručením späť kupujúcemu hradí predávajúci.
 • 2.7. Predávajúci nezodpovedá za škody a straty vzniknuté tým, že kupujúci nemohol riadne používať výrobok z dôvodu akéhokoľvek poškodenia v dobe Predĺženej záruky.
 • 2.8. Predĺženú záruku je možné uplatniť iba pri plnej cene tovaru, ktorá je uvedená na internetových stránkach predajcu. Nie je možné ju uplatniť po použití zľavového poukazu.
 • 2.9. Predĺžená záruka neplatí pre produkty v akcii a na produkty, na ktoré bola uplatnená dodatočná zľava (zľavový kupón).

3. Spôsob vybavenia Predĺženej záruky:

 • 3.1. Predávajúci zaistí na vlastné náklady a bez zbytočného odkladu odstránenie závady
 • 3.2. V prípade, že predávajúci alebo poverený autorizovaný servis vyhodnotí, že výrobok je neopraviteľný má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na ďalší nákup so zľavou do výšky 100% z ceny pôvodných hodiniek (predávajúci vystaví zľavový kupón)
 • 3.3. Predĺžená záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej boli hodinky v oprave

4. Platnosť a ukončenie Predĺženej záruky:

 • 4.1. Výmenou hodiniek alebo vystavením zľavového kupónu vo výške 100% z ceny pôvodných hodiniek zaniká platnosť pôvodnej Predĺženej záruky, a zároveň kupujúci získava automaticky Predĺženú záruku na nové hodinky.
 • 4.2. Platnosť Predĺženej záruky začína nasledujúcim dňom po ukončení zákonnej záruky a končí po 12 mesiacoch od jej začiatku.